akcije

Testiranje

NE NAPLAĆUJEMO testiranje injektora common rail i diza na ispitnom stroju u slučaju da se odlučite na popravak istih u našem servisu.

Servis
Pametna ušteda

Uštedite repariranjem, a ne montažom rabljenih dijelova koji Vam mogu stvoriti prividnu uštedu na početku, a završno veći trošak.